FOCUL MEU A-L STINGE NU POT CU TOATE APELE MĂRII 

09.05.2023 – 25.06.2023

Statuarul românesc are o istorie relativ scurtă, în parte și datorită spiritualității
bizantine, iconoclastă atunci când este vorba despre reprezentările sculpturale în sens
clasic. Un Karol Stork sau Wladimir Hegel pot fi considerați fondatorii fenomenului
sculptural în țara noastră, urmați desigur de Paciurea și Brâncuși care domină autoritar
sculptura românească. În acest context este de la sine înțeles că femeile sculptor care
să puncteze apăsat arta românească sunt cu atât mai rare. Prințesa Olga Sturdza, ucenică
a lui Rodin, sau Irina Codreanu, Margareta Cosăceanu și mai cunoscuta Milița Petrașcu,
care vor frecventa la Paris atelierul lui Brâncuși, sunt nume care marchează într-un fel
fenomenul sculpturii feminine din România..
La jumătatea anilor 60 se afirmă o generație de aur a școlii românești de sculptură:
Peter Jacobi, Vasile Gorduz, Victor Roman, Paul Neagu, George Apostu, ca să amintim doar
câteva nume, vor trasa noi căi de exprimare în sculptura românească. Din această
generație face parte și Silvia Radu, elevă a lui Lucian Murnu, venită la București să
studieze arta sculpturii dominată de prezența masculină. În această ambianță, Silvia
Radu, asemeni unei Camille Claudel, răzbate cu ușurință datorită firii sale energice și
rebele. Destinul său artistic avea să fie marcat de întâlnirea fericită cu Vasile Gorduz
care îi va deveni soț și mentor, acest lucru însă neîmpiedicând-o să realizeze o
importantă operă de o ingenuă originalitate.
În acest context, făcând parte din ceea ce numim mainstream-ul epocii, Silvia Radu a
traversat la vremea potrivită toate efervescențele avangardei, începând cu asumarea unui
limbaj abstract și trecând prin compoziții de tip constructivist sau minimalist. A făcut
acest lucru instinctiv, fără a fi interesată în mod direct, după cum mărturisește, de
ceea ce se întâmpla în arta occidentală. Urmează, după jumătatea anilor 70, o nouă
perioadă, a unui figurativ stilizat cu influențe antichizate, o sculptură melancolic
egeeană datorată călătoriilor intreprinse în Grecia împreună cu Vasile Gorduz. Contactul
cu arta antică, cu atmosfera mediteraneeană, va influența definitiv opera sculpturală și
picturală a Silviei Radu marcată de primatul spiritualului, hieratismul formelor
antropomorfe, o viziune senină, apolinică, culori intense fățiș expresive și ”ochii
oglindă” conturați robust, trimițând spre portretistica etruscă sau egipteană. Toată
această manifestare a spiritului este subtil eschivată în formule general acceptate de
întreaga istorie a artei pe care Silvia Radu o asumă cu aviditate.
După 1989, cu siguranță și sub impresia întâlnirii cruciale cu Părintele Sofian Boghiu,
el însuși pictor bisericesc cu fresce zugrăvite în București, în Liban sau Siria, Silvia
se angajează în renașterea spirituală a cetății, arta ei dobândind o atitudine
mărturisitoare vădită. Apare seria grădinilor care adăpostesc îngeri, altoreliefuri
inspirate din vechile ferecături reprezentând chipuri de arhangheli și sfinți. În
sculptură apogeul îl atinge cu geniala reprezentare a Sf. Gheorghe, aflată în piața cu
același nume din Timișoara, lucrare datorată ”întâlnirii salvatoare” cu părintele Sofian.
În pictură ( inițial aceasta fiind un accesoriu al sculpturii ), Silvia Radu începe în
1979 ciclul falezelor de la Vama Veche, loc fertil de creație, schițând în briza mării
mari pete de culoare care în timp vor defini o scriitură proprie, expresie a libertății,
a culorilor fove exaltate, a unui gestualism exuberant. Fără a viza interese subversive,
Silvia Radu menține în ființa și în opera sa un foc ascuns, o combustie care emană
căldură și lumină. Până și apele care irump peste faleza mării, par să împrumute din
vitalitatea incandescentă a artistei. Putem specula fine capilarități cu arta unor mari
artiști europeni din zona de tranziție de la Monet la Mattise, dar și trimiteri la
expresionismul abstract american. Însă în realitate, Silvia pictează așa cum simte,
năvalnic, fără a căuta insidioase înrudiri artistice, doar din plăcerea de a mânui
culoarea.

M-a frapat consecventa prezență a roșului în lucrările sale, un roșu pascal, indelebil,
care iese din pânză, care convinge, culoarea prin excelență, roșul scrijelit din
Altamira, mâna de la Chauvet Ardeche, Scribul în ronde-bosse de la Luvru, roșul zeilor,
al focului și al sângelui, roșul vinului liturgic. Hermatitul, cinabrul, realgarul,
roiba, porfira, purpura imperială, cârmâzul, erau în vechime materiale prețioase și
râvnite la casele aristocraților. Rugul aprins, stâlpul de foc călăuzitor, limbile de foc
ale Cincizecimii, roșul îngerului cu sabia de foc de la porțile Edenului, sângele
martirilor care asemeni unei mantii din porfiră și vison împodobește Biserica. Acest roșu
absorbit în gipsul setos îmi evocă absida de la Chiesa di Sotterra sau roșul orbitor,
astral, al zidului navei centrale de la Dionisiu care m-a uimit fără măsură contrastând
cu albastrul imperturbabil al Egeei. De altfel, roșul este, în bună parte, subiectul
expoziției de la Relicvar sau, mai degrabă pretextul ei. Departe de a irita ( cum
adeseori se întâmplă în crianta arta ideologică contemporană ) culorile vii ale Silviei
Radu, între care roșul își asumă rolul de concertmaster, aduc bucurie, asumându-și un rol
terapeutic, armonic, vivificator.
Totul a pornit de la un autoportret pe fond roșu, dintr-o serie prin care Silvia Radu își
exprima tăcut protestul ei față de starea umilitoare la care erau supuși artiștii în
timpul regimului comunist. Postura ei demnă, îmbrăcată într-o somptuoasă haină de blană,
trimitea discret și autoironic spre frigul din atelier, și după cum mi-a mărturisit, se
voia și o fină sfruntare a ilustrei purtătoare de blănuri care hotăra pe atunci destine
din sinistrul ”cabinet doi”. Este o lucrare reprezentativă atât ca atitudine cât și ca
stil de lucru, pentru perioada fertilă de creație din anii 80 a artistei. În ciuda
tuturor constrângerilor politice, artistul trebuie să-și păstreze libertatea interioară,
să traverseze timpul ramânând deasupra timpului, să refuze compromisul, minciuna,
oportunismul. În creația Silviei, frigul era ocultat prin incandescența unui roșu
imperial iar mizeria materială sfidată prin înveșmântarea în ipotetice haine de blană.
Am dorit să prezentăm o parte din lucrările Silviei Radu care să reflecte perioada de
început a carierei sale artistice, opere de la sfârșitul anilor 70 – începutul anilor 80.
Am ales câteva faleze de la Vama Veche, lucrate într-o manieră mai abstractă decât cele
cunoscute de către publicul larg. Dintre puținele reprezentări sculpturale din acea
perioadă care se mai păstrează în atelier, prezentăm câteva tanagre, machete ale
ansamblului” Meșterul Manole”, o remarcabilă lucrare în piatră reprezentând pe Adam și
Eva, temă recurentă la Silvia Radu, precum și câteva vase din ceramică pictată inspirate
de arta antică greacă – principala sursă de inspirație a artistei. Considerăm că într-o
ipotetică istorie a artei feminine românești din ultima jumătate de veac, numele Silviei
Radu se impune fără echivoc, atât prin valoarea operei cât și prin prezența sa luminoasă
și inconfundabilă în spațiul public din România.
Opțiunea sa fermă pentru spiritualitatea răsăriteană, ortodoxă, a atras desigur și
atitudini idiosincratice, ipocrite „delimitări”, din partea unor contemporani interesați
mai degrabă de imperativele ideologice decât de valorile imanente ale artei. Silvia însă
nu este deloc interesată de aceste mărunte răutăți. Căutând să-și croiască o cărare în
câmpul artei, ea a descoperit la final Calea. Restul nu o mai interesează. În atmosfera
austeră, monahală aproape, în care trăiește în atelierul din Pangratti 29 B, ea păstrează
aceeași ținută aristocratică, demnă, fără compromis, care transcende meschinele interese
mundane. Pentru mine, având șansa extraordinară de a-i fi aproape, Silvia este și va
rămâne mereu așa cum o vedem în Autoportetul pe fond roșu: deasupra a tot ceea ce este
pasager, mărunt și obtuz, având vederea deschisă spre un dincolo absolut, care transcende
totul, chiar și arta însăși. E limpede că în cazul Silviei Radu, omul a covârșit
artistul. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, e un lucru destul de rar în arena artistică.
Vasile Istrate

Interviu cu artista Silvia Radu , 4 martie 2023, atelierul din Emil Pangratti 29B

V.I: Doamna Silvia Radu, să vorbim puțin despre începuturi, despre oamenii care v-au influențat ca artist..

S.R: Pot să spun că arta antică m-a
influențat cel mai tare. Am umblat
suficient prin Europa ca să văd foarte
multă artă antică și asta m-a influențat.
V.I: Aveați în acele vremuri informații
despre ce se întâmplă în Occident
referitor la arta timpului dumneavoastră ?
S.R: Să știți că nu prea m-a interesat ce
se întâmplă prin Occident. Eu aveam o
impresie destul de proastă despre
Occident. Adică nu-mi convenea ceva la ei,
aveam un simț al meu mai special.
V.I: Da, dar totuși ati fost în ton cu ce
se întâmpla acolo. Am observat că la
început, toate curentele epocii respective
v-au marcat într-un fel. Mă gândesc la
minimalism, cubism, constructivismul
rus… Nu?
SR: Pas du tout! Asta am simțit. Prima mea
călătorie în străinătate a fost cu
Părintele Irineu cu un grup de fii
duhovnicești de-ai dânsului. Și singura
carte pe care mi-am cumpărat-o de acolo,
din Grecia, a fost o carte cu arta veche
grecească pe care nici nu o mai găsesc. Ei
bine, asta m-a influențat foarte mult.
V.I: Sculptura era oarecum apanajul
bărbaților. Femei sculptor importante ați
cunoscut ? Milița Petrașcu să zicem.
S.R: Milița Petrașcu a fost un personaj,
un mare artist. Am cunoscut-o pe Milița
Petrașcu. Am avut bucuria să o cunosc.
V.I: Am întrebat asta pentru că, să zicem
în vremea lui Brâncuși erau puține femei
sculptor.
S.R: Bine, Brâncuși a fost ceva înaintea
mea ( râde ). Haideți să vă povestesc cum
a fost admiterea mea. La examenul de
admitere – îmi place mult să povestesc
asta – eu eram într-o sală și Vasile
Gorduz în altă sală. Și Gorduz care era cu
patru ani mai mare decât mine, a dat și el
admiterea atuncea venind din Basarabia, a
venit în sala în care eram eu și s-a uitat
la toate lucrările, și bineînțeles și la
mine și a zis: ”Asta e cea mai bună
lucrare !”. Nu știu dacă vorbea despre
mine ca persoană sau despre lucrarea mea (
râde ). Și cînd vine rezultatul – la
sculptură erau numai patru locuri, vă dați

seama ? – au intrat patru tineri. Eu și
Gorduz nu am intrat. Am intrat la
ceramică. Ne-am dus amândoi la dnul rector
– era dnul Baraschi – și l-am întrebat:
Dle rector nu puteți să mai dați două
locuri la sculptură să intrăm și noi? Când
ne-a văzut atât de prăpădiți și de
amărâți, vai de capul nostru, a zis: Bine,
mai sunt două locuri, poftiți la
sculptură! ( râde ). La sculptură deci
eram șase oameni, eu eram singura fată.
Îmi era o rușine că eram singura fată, de
parcă asta era ceva de rușine. Mă simțeam
foarte prost că sunt singura fată acolo
între ei și nu știam cum să trec mai
neobservată. Ăștia toți fumau, eu nu fumam
și atuncea m-am apucat și eu să fumez. Îmi
era o scârbă de țigară îngrozitoare. Aveam
un coleg mai tânăr, unul Roman Victor,
ungur era, secui, un coleg foarte bun, el
era cel mai tânăr dintre noi, eu aveam 18
ani, el avea 17. Noi eram primii la
școală. Și el fuma o țigară și îmi dădea
și mie. Și el zice: Am amețit! Zic: Și eu
am amețit! Ști ce? Ia să mai fumăm una să
ne revenim! ( râde ). Da, aveam colegi
excepționali: Era Buzdugan Ioan, Apostu
Gheorghe, Vasile Gorduz și doi care erau
veniți de la școala medie. Cei care
făcuseră școala medie erau mult mai slabi
decât noi, adică cei mai buni eram cei
care nu făcuserăm școala înainte. Pentru
că școala medie în general le distrugea
simțul… Și astăzi le spun părinților
care vor să-și dea copiii la școala medie,
să nu-i dea pentru că tot talentul
copilului se strică acolo, pentru că
copiii toți au un talent în ei ca să facă
plastică, dacă știu să și-l pună în
valoare. Tata nu voia să mă dea la
sculptură, am povestit aste de o mie de
ori. Dar l-am rugat pe un pictor bătrân să
se ducă la dânsul să-i spună că artiștii
au o leafă. S-a dus bietul pictor și l-a
mințit pe tata și așa m-a lăsat să fac
sculptura.
V.I: Când ați mers prima dată la Vama
Veche ? Anii 79 – 80 ?
S.R: Nici nu mai știu. Scrie pe peisajele
mele. Ceva așa da…La Vama veche am
lucrat cam 15 – 16 ani, în fiecare an.
Intrai în România și nu aveai o biserică.
Dar, mă rog, asta e o poveste mai veche.
Acolo am început să pictez pentru că nu
puteai să nu te apuci de pictat. Totul mă
fascina acolo.

V.I: Vă rog să ne povestiți episodul cu
Autoportretele cu blană, care mi-a plăcut
foarte mult.
S.R: Era foarte frig în vremea
comunismului aici în atelier. Aici nu
mergea nicio sobă. Era un frig total. O
prietenă de-a mea mi-a dat o oglindă mare
pe care am pus-o lângă sobă. Dacă era soba
acolo nu puteai să lași oglinda pentru că
se spărgea. Dar fiind aici un frig total
puteai s-o lași acolo. Și am început să
fac autoportrete. Mă așezam în fața
oglinzii…Vedeți acolo că am un
autoportret ? Acela e făcut în timpul
verii. Apoi încet, încet, am început să mă
îmbrac din ce în ce mai bogat până am
ajuns să-mi pun haină de blană pentru că
nu se putea sta aici decât în haină de
blană.
V.I: A fost cumva, îmi spuneați, o formă
de protest ?
S.R: S-a făcut o expoziție mare la Sala
Dalles și am zis: e, niciun fel de”
tovarășă” ( nu pun ) aici! Era în vremea
comunismului. Pe un perete întreg Silvia
Radu! Pac ! Șase, opt, zece,
douăsprezece…începând cu haină mai
subțire apoi din ce în ce… ca să arăt
cât de bine trăiam încât trebuia să ne
punem haină de blană pe noi că altfel
muream de frig! ( râde ). Da… Am avut
multe episoade cu tovarășul și tovarășa ..
V.I: Am observat că folosiți foarte mult
culoarea roșie, atât în pictură cât și în
sculptură.
S.R: Mă fascinează, adică roșul este atât
de…adică iese din pânză. Nu se poate să
nu te convingă. Te convinge de ceva. Poate
este și impresia aceasta a martirilor din
închisorile comuniste. Eu am avut această
extraordinară șansă pot să spun, că un
părinte de la Putna mi-a trimis de la
început, de când a început nenorocirea cu
cei din închisorile comuniste, îmi
trimitea și fotografiile lor și istoria
vieții respective. Am observat că la toți
artiștii vechi roșul era predominant. Roșu
nu se poate să nu te fascineze, este
sângele nu ? Nu se poate să nu-ți dea un
tremur. Trebuie să te impresioneze!
V.I: Așa este. Reprezentările feminine de
dinainte de îngeri, cum au început ?
S.R: Am început cu Adam și Eva. Adică am
luat-o de la început!
V.I: Dan Hăulică spunea că perioada de
dinainte de `89 ar putea fi numită

”perioada Vechiului Testament a Silviei
Radu”. Așa și este nu?
S.R: Da. Am avut această mare șansă să fim
păziți în permanență de domnul Dan
Hăulică. Pentru mine și pentru Gorduz și
pentru toată generația noastră a fost o
mare șansă că acest om extraordinar, un
critic cum n-a mai fost înaintea dânsului
și n-o să mai fie.. .au fost și înainte
mari critici de artă, dar ca dânsul
niciunul. Totdeauna am spus că marea
dânsului calitatea a fost că îi iubea pe
artiști. Adică tot sufletul lui era cumva
așa… că și noi simțeam asta că eram
bucuroși ca prin ceea ce facem să simțim
că îi merge la inimă. Adică totul era
făcut împreună. Dânsul ne mâna așa ca pe
niște copii prostovani care din ce în ce
creșteam, creșteam până ajungeam la vârsta
maturității.
V.I: A influențat cumva Părintele Sofian
Boghiu arta dumneavoastră ?
S.R: Vă spun ceva: pentru mine lucrul ăsta
este clar! E limpede! Cea mai mare bucurie
a vieții noastre a fost momentul în care
Părintele Sofian ne-a primit să-i fim fii
duhovnicești. Pentru că dânsul nu primea
pe toată lumea.
V.I: Vă referiți la dumneavoastră și la
Gorduz.
S.R: Da. Dacă n-ar fi fost Părintele
Sofian, n-ar fi existat nici Silvia Radu
nici Vasile Gorduz! Eram doi artiști
mediocrii, niște amărâți, vai de noi.
Adică pentru mine lucrul acesta este clar.
Dânsul ținea așa de mult la noi! Adică
dânsul ne-a născut cumva din nou.
Înțelegeți ? Eram niște caraghioși, niște
prăpădiți, vai de capul nostru.
V.I: Nu știu dacă era chiar așa…
S.R: Aceasta a fost șansa. Eu zic că mama
mea care era o femeie foarte credincioasă,
ne-a ajutat să ajungem la părintele Sofian
care să ne accepte ca fii duhovnicești.
V.I: Așadar v-a influențat clar și în
viața artistică, nu numai în cea
personală.
S.R: Ne-a influențat în sensul că, cum să
spun, în primul rând noi n-am fi
existat…dacă noi nu ajungeam la
Părintele nu ajungeam niște creștini…

V.I: În ce an se întâmpla asta ? Când l-
ați cunoscut ? Vă mai amintiți ?

S.R: Nu. Înainte de Revoluție. Îmi aduc
aminte că i-am făcut și dânsului un
portret. Printre portretele martirilor era
și portretul Părintelui Sofian.
V.I: Îmi spuneați că și, consider eu,
capodopera dumneavoastră de la Timișoara,
Sfântul Gheorghe a fost influențată și
supravegheată de el. Și-a dat cumva
binecuvântarea.
S.R: Da, și-a dat binecuvântarea. Lucrarea
aceea a fost comandată de revoluționarii
de la Timișoara. Ei mi-au spus: Vă rugăm
foarte mult să faceți un Sfântul Gheorghe.
Noi vă plătim bronzul. Vă dați seama ce
responsabilitate am avut ? Enormă! Și m-a
ajutat Bunul Dumnezeu. Nu am niciun fel de
merit și legătură cu sculptura asta. Au
făcut-o îngerii, Sfântul Gheorghe, nu știu
cine! Sfinții toți, nu știu. Eu nu puteam
să fac statuia asta. Vă spun: nu aveam cum
să o fac pentru că nu aveam atâta forță și
putere. O amărâtă acolo de creștină care
abia atuncea înțelegea bine ce este
creștinismul. Statuia a fost pusă în fața
Catacombei, o sală minunată pe care o avea
Sorin Dumitrescu în mijlocul Bucureștiului
și l-am invitat pe Părintele Sofian s-o
vadă. Dacă spune că nu este Sfântul
Gheorghe este ”Tânăr revoluționar”. Bun.
Aveam niște emoții groaznice. Tremuram de
spaimă. Știam că ce va spune Părintele va
trebui să recunosc că dânsul are dreptate.
Și s-a uitat Părintele Sofian, s-a întors
de câteva ori în jurul statuii și mi-a
spus: da doamna Silvia e Sfântul Gheorghe
! Să vă mai spun ceva foarte interesant.
Eu înainte de a veni Părintele să vadă
statuia am făcut o poză după lucrare dar
nu mi-a ieșit poza. În fața Catacombei e o
biserică. Am intrat în biserică după
aceea, apoi m-am întors și am mai făcut o
poză și a ieșit! Am plecat la Timișoara.
Am așteptat cu emoție…Horia Bernea mi-a
dat o recomandare către episcopul de acolo
să spună că sunt artist creștin, să știe
că nu sunt de pe drum așa…și așteptam în
biserică să anunțe că astăzi la ora cutare
va fi sfințirea statuii Sfântului
Gheorghe. Și la un moment dat se anunță că
va fi. Când am ajuns acolo, părintele care
făcea sfințirea mi-a povestit că în
spatele locului unde a fost așezată
statuia era o biserică unde slujea un
părinte excepțional și că a venit un
incendiu. Timișoara era cu un secol în
urmă aproape toată din lemn. Și a izbucnit
un incendiu și a început să ardă tot
orașul. Și părintele de acolo din spatele
locului în care era pusă statuia, un
părinte foarte credincios, a ieșit în fața
bisericii și a început să se roage și a

apărut o ploaie uriașă care a stins focul
din Timișoara. Ei bine, a început
sfințirea statuii Sfântului Gheorghe și
când s-a terminat sfințirea a pornit o
ploaie uriașă. Sfântul Gheorghe și-a
arătat prezența, nu ? Nu-i minunat ? Vă
spun, eu nu puteam să fac statuia aceea.
Bine, adevărul este că noi artiștii avem
un har de la Dumnezeu. Asta ne ajută. Că
dacă n-am avea harul acela n-am putea să
facem absolut nimic!
V.I: V-ați simțit cumva în ultimii să
zicem 20 de ani, marginalizată de lumea
artistică bucureșteană, în sensul în care
nu puteați expune cu ei ?
S.R: Nu. Nu mi-am pus niciodată problema
asta. Poate câteodată m-a deranjat că nu
eram invitată la câte o expoziție dar nu
contează, adică nu mă deranjează. Nu-mi
fac probleme. Adică unii oameni sunt mai
așa, alții mai invers, depinde…Ceea ce
pe mine mă interesează cel mai mult este
opera lui Vasile Gorduz. Eu spun
întotdeauna că eu am fost și sunt un
sculptor bun dar Gorduz este un geniu al
sculpturii românești. Și mă deranjează
enorm că Gorduz nu este tratat în felul
acesta. Ar trebui să vină să mă roage cei
de la Muzeu, de la Palat, să ia lucrări de
Vasile Gorduz. Și nici nu se gândesc. Este
absolut ridicol. Adică ei nu au atâta
cultură, n-au învățat la școală atâta
istoria artelor ca să-și dea seama ? Dacă
n-au talentul acesta de ce mai sunt acolo
? Îmi închipui că Muzeul acela e condus de
niște critici de artă, n-or avea altă
meserie. Sper pentru Muzeu.
V.I: Nu știu. Nu-i cunosc.
S.R:. Nici eu nu-i cunosc din păcate. Că
dacă-i cunoșteam ar fi venit să mă roage
să dau lucrări pentru Muzeu, de-ale lui
Vasile Gorduz. Este inacceptabil. Noroc cu
galeriștii.
V.I: Probabil că se perpetuează niște
mentalități…
S.R: Era o cântare extraordinară pe
vremuri: ”Mai bine mort decât comunist”.
Doamne, m-au apucat emoțiile acuma…a
fost o perioadă superbă. Revoluția a fost
cea mai frumoasă perioadă din viața mea.
Nu exista manifestație la care să nu fiu.
Prietenele mele ziceau: Unde sunt câțiva
oameni strânși acolo este și Silvia Radu.
Mi se părea că nu se face să nu fim acolo.
V.I: Se pare că tot timpul ați fost cumva
în zona aceasta a mărturisirii, a luării
de atitudine, inclusiv înainte de 89. Îmi

spuneați de Apostu că la un moment dat i-
ați luat apărarea.

S.R: Apostu a plecat în Occident pentru că
aici a fost foarte prost primit. A fost un
sculptor excepțional, un coleg minunat.
Este unul dintre marii noștri sculptori.
Criștii lui sunt niște capodopere. A avut
nenorocirea că a întâlnit o doamnă căreia
i-a făcut un copil și după aceea a plecat
în Occident pentru că i-au promis niște
occidentali că o să facă nu stiu cât
pentru el. S-a dus la Paris și acolo sunt
sigură că a fost pur și simplu ucis. Știți
în ce sens ? Foarte simplu: a avut un grup
de prieteni care tot timpul îl duceau la
băutură și băutura te distruge. A făcut un
cancer la pancreas sau nu știu unde.
Criștii lui cine știe unde sunt ? Asta
este. Unde sunt Criștii lui Apostu ? Ce om
minunat era ! O dramă îngrozitoare. Îmi
aduc aminte că el a murit acolo și noi am
făcut aici o înmormântare. A fost
ceva…Doamne, Doamne… Am avut această
șansă să-l cunosc pe Apostu, Horia Bernea,
pe Gheorghe Anghel. Eu cred că Anghel a
fost legionar. A avut probleme foarte
multe cu legionarii și pe el l-a apărat
patriarhul Justinian care a făcut foarte
mult bine Bisericii Ortodoxe. Adică a
știut cum să se strecoare prin toate
meandrele acestea nenorocite. I-a făcut
rost de un atelier domnului Anghel la
Mănăstirea Cernica. Acolo l-a făcut pe
Eminescu. La muzeul lor sunt multe lucrări
de Gheorghe Anghel iar la mormântul
dânsului e pusă o lucrare de-a dânsului.
Dar culmea e că lucrarea de la mormânt a
fost furată. El m-a rugat să-mi facă
portretul. La muzeu există un portret al
meu la care este scris așa: ”Portret de
țărancă ”.
V.I: Ce frumos! Cum v-a nimerit cu asta!
SR: Eu întotdeauna am zis că sunt țărancă.
M-a nimerit, da. E foarte frumos. Parcă
are pe cap ceva ca de călugăriță, legat la
spate și am un original în gips care este
la mine acasă. Ar trebui să-l torn în
bronz dar bronzul costă mult. Dar e o
lucrare superbă. Iar Anghel n-a vrut să
primească atelier în Pangratti. A zis că
el nu vrea să primească nimic de la
comuniști și avea un atelier făcut din
scândură într-un loc unde era o casă a
cuiva din familia Țuculescu. Țuculescu a
fost un mare artist român, un mare pictor.
Și Anghel stătea într-o casă a cuiva din
neamul Țuculescu.
V.I: Așadar Anghel, Gorduz, Bernea,
Apostu, Hăulică, oameni pe care i-ați
iubit mult.

S.R: Foarte mult! Am avut această șansă să
cunoaștem oameni extraordinari. La
înmormântarea lui Bernea a venit
patriarhul Teoctist. Și Gorduz era într-un
așa hal de plâns că nu l-am recunoscut.
Eram toți distruși. Când a plecat Horia
să-și facă operația l-am întrebat: Horia,
ți-e frică de operație ? Și el mi-a zis:
Nu mi-e frică de operație, mi-e frică de
neprevăzut. Și neprevăzutul l-a ucis. Dacă
nu pleca era printre noi astăzi. Muzeul
Țăranului e creația lui, nu? I-am dat
foarte multe din sculpturile mele, am
foarte multe acolo, toate figurile din
Muzeul Țăranului sunt sculpturile mele. El
m-a rugat. Așa că multe din sculpturile
mele sunt acolo și le-a îmbrăcat în
costume țărănești. Adică toate
sculpturile de acolo sunt făcute de mine.
Să vă uitați cu atenție când mergeți acolo
pentru că merită. Toate acele nuduri sunt
ale mele. Eu cred că și din acest motiv am
început să fac nudurile. Sau nu mai țin
minte, dar oricum s-a potrivit. Eram
prieteni. Avea atelierul deasupra noastră.
Ne vedeam, vorba aia, de două ori pe zi.
V.I: Vă mulțumesc mult Doamna Silvia.
Sper să mai vorbim și cu alte ocazii.
S.R: Eu vă mulțumesc. Nici nu știu cum să
vă mulțumesc

Vasile Istrate